ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการสมัครเข้าใช้บริการสำหรับผู้หางาน

 • การฝากประวัติเพื่อหางานทาง https://ไทยมีงานทำ.doe.go.th
 • การฝากประวัติของคนหางานต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ตามจริงให้ครบถ้วน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ต่อตัวท่านเอง
 • หากพบว่าข้อมูลของท่านไม่เป็นความจริง เจ้าหน้าที่จะระงับการใช้งานโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
 • เมื่อท่านทำการลงทะเบียนแล้ว ท่านจะได้รับ Username และ Password เพื่อเข้าใช้งานระบบ
 • ท่านสามารถใช้ Username และ Password ของท่าน เพื่อ Login เพื่อเข้าระบบและทำการเพิ่มเติมข้อมูลที่ใช้ในการสมัครงานได้ทันที
 • คนหางานสามารถแก้ไขประวัติได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยการเข้าสู่ระบบ https://ไทยมีงานทำ.doe.go.th
 • ข้อมูลรายการ ประวัติการส่งใบสมัครงานให้สถานประกอบการของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นเวลา ๑ ปี
 • กรณีท่านไม่ได้ Login เข้าสู่ระบบเป็นระยะเวลาเกิน ๖ เดือน นับจากการ Login ครั้งสุดท้าย ข้อมูลการสมัครงานของท่านจะถูกระงับการเผยแพร่ให้กับนายจ้างจนกว่าท่านจะ Login เข้าระบบใหม่
 • การเปิดเผยข้อมูลของท่าน ระบบจะตั้งค่าเริ่มต้น (Set Default) ไว้ที่ยินยอมเปิดเผยข้อมูล โดยที่ประวัติของท่านจะถูกปกปิดเป็นความลับ จะ มีเพียงสถานประกอบการที่ลงทะเบียนถูกต้อง และมีตำแหน่งงานว่างที่ประกาศไว้ตรงตามคุณสมบัติของท่านแล้วเท่านั้น จึงจะสามารถดู ประวัติข้อมูลของท่านได้
 • หากผู้สมัครงานแก้ไขข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลในระบบเป็นไม่ยินยอมเปิดเผยข้อมูล ท่านยังสามารถค้นหาตำแหน่งงานว่างและสมัครงานผ่าน ระบบได้ แต่นายจ้างจะไม่สามารถเห็นประวัติของท่าน

สำหรับผู้สูงอายุ

 • ผู้สูงอายุที่เข้ามาใช้บริการ จะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
 • ข้อมูลของท่านจะถูกนำไปใช้เพื่อการหางาน และประโยชน์ด้านต่างๆ ของผู้สูงอายุเท่านั้น

คำเตือน

การหางานผ่านระบบบริการจัดหางานในประเทศของกรมการจัดหางานเป็นการให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากเป็นบริการของรัฐสำหรับผู้ที่ต้องการหางาน ดังนั้น หากมีสถานประกอบการใดเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ใช้ระบบ หรือพบสถานประกอบการมีพฤติกรรมเป็นนายหน้าหางาน โปรดแจ้งกรมการจัดหางาน สายด่วน ๑๖๙๔

กรุณารอสักครู่